FAQ Worldline Backup

Op deze pagina vindt u 'veel gestelde vragen en antwoorden' over de Worldline Backup Mode. Overige informatie over Worldline Backup Mode vindt u in de handleiding.

 

Algemeen

 • Wat is de Worldline Backup Mode?

  Worldline Backup Mode is een extra dienst waarbij uw Worldline betaalautomaat tijdens communicatiestoringen (dus in offline modus) een gelimiteerd aantal offline transacties kan accepteren. Zodra de betaalautomaat weer online is, worden de offline transacties alsnog doorgezet naar Worldline als de transactieverwerker.

Betaalkaarten

 • Welke kaarten kunnen er worden geaccepteerd via Worldline Backup Mode?

  Worldline Backup Mode werkt alleen i.c.m. met Worldline (inter)nationale kaart acceptatie voor de Brands: Maestro, VPay, Visa Electron, MasterCard en Visa

Betaalautomaat

 • Op welke automaten werkt Worldline Backup Mode?

  Worldline Backup Mode werkt alleen i.c.m. de YOMANI, YOXIMO en YOMOVA.

  Werkt Worldline Backup Mode wanneer het een stand-alone betaalautomaat een betreft?

  Ja ook op een Worldline stand-alone betaalautomaten werkt Worldline Backup Mode

  Werkt Worldline Backup Mode op een kassagekoppelde betaalautomaat?

  Ja. De kassakoppeling op basis van het VIC 1.07 of CTEP protocol is geschikt voor Worldline Backup Mode. Mogelijk dient de kassakoppeling hier nog wel op aangepast te worden en is een nieuwe certificering van de kassakoppeling door Worldline vereist. Neemt u hiervoor contact op met uw kassaleverancier.

  Hoeveel transacties kan een betaalautomaat in Worldline Backup Mode accepteren?

  Er kunnen maximaal 400 transacties per dag worden geaccepteerd per betaalautomaat en; er kunnen per maand maximaal 500 transacties per betaalautomaat via Worldline Backup Mode worden geaccepteerd.

  Hoe lang kan een betaalautomaat in Worldline Backup Mode staan?

  Niet langer dan 48 uur.

  Wordt Worldline Backup Mode automatisch gestart?

  Nee, de betaalautomaat dient handmatig op Worldline Backup Mode te worden gezet.

  Hoe zet ik de betaalautomaat in Worldline Backup Mode?

  Dit staat in de handleiding.

  Springt de betaalautomaat automatisch terug naar de standaard (online acceptatie) instelling?

  Ja, de betaalautomaat gaat na iedere 15 minuten tijdens de eerstvolgende transactie opnieuw de transactie online uitvoeren. Als dit lukt, zal de terminal nog vier online transacties uitvoeren. Na vijf online transacties deactiveert Worldline Backup Mode automatisch

  Wat is het maximum bedrag dat kan worden afgerekend?

  Het maximum bedrag is €500,-.

  Kan Worldline Backup Mode ook op onbemande betaalautomaten worden geactiveerd?

  Nee, Worldline Backup Mode werkt alleen op bemande betaalautomaten.

  Waarom kan Worldline Backup Mode alleen handmatig worden geactiveerd?

  De keuze om de automaat op Worldline Backup Mode te zetten dient bewust gemaakt te worden i.v.m. de risico’s en verantwoordelijkheden die er mee gemoeid zijn.

Transacties

 • Wat wordt er gecontroleerd in Worldline Backup Mode bij een transactie?

  De kaarthouder wordt geauthentiseerd door het invoeren van de pincode en het lezen van de chip op de kaart. Tevens wordt hiermee ook de geldigheid van de kaart gecontroleerd.

  Wat is het verschil tussen een transactie met een betaalautomaat in online- en offline modus?

  Wanneer een betaalautomaat in online modus een transactie doet, wordt er een controle gedaan of de kaart geblokkeerd of gestolen is en of het saldo toereikend is voordat deze wordt goedgekeurd.
  Bij een transactie in offline modus wordt de controle niet gedaan en bestaat het risico dat de kaart uitgevende instantie de transactie weigert wegens een blokkade op de kaart of onvoldoende saldo.

  Is er een garantie dat alle Worldline Backup Mode transacties worden uitbetaald?

  Nee, Worldline kan hier geen garantie op geven. Er wordt niet gecontroleerd of er voldoende saldo op de rekening staat, of dat de kaart geblokkeerd is. In deze gevallen kan het zijn dat de transactie door de kaart uitgevende instantie wordt afgekeurd. Het bedrag wordt dan niet uitbetaald.

  Wat gebeurt er wanneer er niet voldoende saldo op de rekening staat?

  Wanneer de kaart uitgevende instantie het geld niet kan verhalen op de kaarthouder doordat er geen saldo op de rekening staat dan kan de kaart uitgevende instantie een chargeback indienen. Bij een chargeback wordt de transactiesom door Worldline ingehouden op een latere uitbetaling.

  Wordt een transactie opnieuw aangeboden bij onvoldoende saldo?

  Nee, een transactie wordt één keer aangeboden ter verwerking.

  Hoe worden de transacties in Worldline Backup Mode verwerkt?

  De betaalautomaat controleert de pincode van de kaart. De transactie wordt echter niet meteen doorgezet, maar wordt bewaard op de betaalautomaat tot een verbinding weer mogelijk is. Zodra het netwerk hersteld is, worden de transacties die offline zijn verwerkt doorgezet naar Worldline als transactieverwerker.

  Worden de offline transacties apart gerapporteerd?

  De transactie die offline zijn verwerkt worden in de rapportage tools herkenbaar weergegeven met een ‘B’ op het einde van de batch-ID. Op de totalen van de betaalautomaten wordt het niet apart weergegeven.

  Waarom duurt de eerste transactie na het activeren van Worldline Backup Mode langer?

  De eerste transactie na het activeren van de Worldline Backup Mode duurt wat langer dan normaal, ongeveer anderhalve minuut. Dit komt omdat de betaalautomaat eerst controleert of er geen online transactie kan worden uitgevoerd. Hiermee wordt onnodig activeren van Worldline Backup Mode voorkomen.

  Wat zijn de risico’s van het accepteren van transacties via Worldline Backup Mode?

  Er zijn risico’s verbonden aan het accepteren van transacties in Worldline Backup Mode. Eventuele financiële gevolgen hiervan zijn ten laste van de Worldline Backup Mode abonnementhouder.

  De transacties worden in onderstaande gevallen niet uitbetaald.

  1. De kaarthouder heeft onvoldoende saldo of een geblokkeerde kaart. De kaart uitgevende instantie zal in dit geval de transactie weigeren
  2. Offline transacties worden tijdelijk bewaard op de betaalautomaat. Wanneer de betaalautomaat tijdens of na een Worldline Back up Mode sessie defect raakt kunnen transacties verloren gaan en worden ze niet meer verwerkt.

  NB Voordeel van een kassakoppeling
  Bij een kassakoppeling (en op voorwaarde dat de integrator in deze functie voorziet) kunnen de offline transacties ook worden bijgehouden door het kassasysteem. In samenspraak met de integrator kan dit bestand worden doorgezet, wanneer de automaat in Worldline Backup Mode defect raakt.

  Wanneer worden de transacties die in Worldline Backup Mode zijn verwerkt doorgezet?

  De transacties worden ‘s nachts door de betaalautomaat doorgezet naar Worldline ter verwerking.