Wijzigingen creditcardacceptatie

U vindt hier de nodige formulieren voor het wijzigen van uw gegevens. Vul het desbetreffende formulier volledig (elektronisch) in. U kunt het formulier via onderstaande stappen uploaden, of u kunt het opsturen naar het adres dat op het formulier staat vermeld.

 

1. Vul het juiste formulier elektronisch in.
2. Print het formulier.
3. Onderteken het.
4. U kan uw gescande formulier hieronder uploaden en versturen. Via deze weg kunnen we uw aanvraag het snelst in behandeling nemen.

U kan er ook voor kiezen om het formulier op te sturen per fax, maar uw aanvraag wordt dan niet met dezelfde snelheid in behandeling genomen als met het online formulier. Ons faxnummer: +322 727 91 30.
 

Klant van PaySquare?

Bovenstaande formulieren zijn alleen voor Worldline overeenkomsten. Wijzigingen doorgeven voor PaySquare klanten kan via de PaySquare pagina.

 

Opladen document - Wijzigingen in overeenkomst creditcardacceptatie

  • *
  • *
  • *
  • *

  •  
     
  • Worldline NV bewaart uw gegevens in haar databank en zal deze gebruiken om uw vraag te kunnen beantwoorden, en desgevallend om u bijkomende informatie over haar producten en diensten toe te sturen. Lees hieromtrent onze Privacy Policy.

    Wij stellen alles in het werk om uw vraag binnen een redelijke termijn en naar best vermogen te beantwoorden.In welbepaalde gevallen zullen wij uw vraag niet via deze weg kunnen beantwoorden omwille van veiligheidsredenen, om de vertrouwelijkheid van bepaalde gegevens te vrijwaren of omdat wij uw identiteit niet afdoende kunnen nagaan. Voorts draagt Worldline NV geen verantwoordelijkheid voor eender welk gevolg van een gebrek aan antwoord, een laattijdig, onvolledig of onjuist antwoord, behalve indien u bewijst dat wij een zware fout of grove nalatigheid hebben begaan.