Wijzigen bankrekeningnummer

Wat moet u doen als uw bankrekeningnummer verandert?

 

Uw huur wordt driemaandelijks automatisch geïncasseerd van het door u op de overeenkomst opgegeven rekeningnummer. Als u uw rekeningnummer wijzigt, vergeet dan niet  Worldline daarvan op de hoogte te brengen. U kunt dit formulier gebruiken om de wijziging door te geven aan Worldline