Contract beeindigen

Hoe beëindigt u de overeenkomst van uw betaalautomaat?

Deze wijziging moet u schriftelijk aan Worldline doorgeven. 
U kunt hier dit formulier voor gebruiken en ons deze per email, post of per fax toesturen.