MasterCard monitoring programmes

Verschillende monitoring programma's 

Er zijn 2 monitoring programma’s waarvoor een ondernemer in aanmerking kan komen bij het overschrijden van bepaalde parameters: 
1. Fraud Control Programme: Een ondernemer komt in het Fraud Control Programme terecht als er sprake is van relatief veel frauduleuze transacties. 
2. Excessive Chargeback Programme: Een ondernemer komt in het Excessive Chargeback Programme terecht als er door kaarthouders buitenproportioneel veel chargebacks tegen het bedrijf worden ingediend. 

1. MasterCard Fraud Control Programme 

MasterCard Global Merchant Audit Programme (GMAP) 
Afhankelijk van de door de issuer geconstateerde/gerapporteerde fraude bestaan er 3 GMAP-niveau’s waarop een ondernemer wordt gemonitord: 
Niveau 1: Hieronder vallen ondernemers waarbij sprake is van: - maximaal 3 frauduleuze transacties - én de geconstateerde fraude hoger is dan $ 3.000,00 - én de verhouding tussen fraude versus het bedrag van verwerkte MasterCard transacties (fraude ratio) 3% tot maximaal 4,99% is. 
Niveau 2: Hieronder vallen ondernemers waarbij sprake is van: - maximaal 4 frauduleuze transacties - én de geconstateerde fraude hoger is dan $ 4.000,00 - én de verhouding tussen fraude versus het bedrag van verwerkte MasterCard transacties (fraude ratio) 5% tot maximaal 7,99% is. 
Niveau 3: Hieronder vallen ondernemers waarbij sprake is van: 
- minimaal 5 frauduleuze transacties - én de geconstateerde fraude minimaal $ 5.000,00 is - én de verhouding tussen fraude versus het bedrag van verwerkte MasterCard transacties (fraude ratio) minimaal 8% is. 

De toekenning van een GMAP status aan een ondernemer gebeurt op locatieniveau. Een merchant kan daarom met meerdere locaties tegelijk in verschillende niveau’s van het GMAP terecht komen. 

Consequenties voor de ondernemer: 
Als je als ondernemer in het GMAP van MasterCard valt, heeft dat als consequentie dat je continu gemonitord wordt door zowel MasterCard als de acquirer (de partij die de de acceptatie van betaalkaarten regelt voor de ondernemer). Deze partijen onderzoeken de fraudepreventie- en –controlemaatregelen binnen de onderneming en evalueren hoe medewerkers hierin opgeleid worden. Bij ondernemers die binnen het niveau 3 van de GMAP vallen, kan MasterCard bovendien de implementatie van een “fraud control action plan” afdwingen. 

De belangrijkste financiële consequentie voor de ondernemer is echter dat hij het risico loopt om als ondernemer met “twijfelachtige praktijken” gerelateerd te worden. Hierdoor krijgen issuers (kaartuitgevende instanties) tegenover deze ondernemer meer chargeback rechten waardoor de schade voor de ondernemer nog hoger op kan lopen dan de feitelijke schade door de fraude die heeft plaatsgevonden. Ook kunnen auditkosten in rekening worden gebracht. 

2. Excessive Chargeback Programme (ECP) 

Een ondernemer komt in een van de twee merchant categorieën terecht als hij/zij te maken heeft met 100 chargebacks én een bepaalde “Chargeback-to-Transaction”-Ratio (CTR). Hierbij wordt als volgt gerekend: 

(Aantal chargebacks lopende maand) ÷ (Aantal transacties voorafgaande maand) = CTR 

Hierbij worden alleen “eerste chargebacks” meegenomen in de berekening, vervolgchargebacks n.a.v. bijvoorbeeld een ‘second presentment’ tellen niet mee. 

2a. Chargeback Monitored Merchant (CMM) 
Maandelijks 100 chargebacks én CTR van 1,0% of hoger. 

2b. Excessive Chargeback Merchant (ECM) 
100 chargebacks én CTR van 1,5% (of hoger) in elke van twee op elkaar volgende maanden. Pas als de CTR in 2 opeenvolgende maanden onder de 1,5% ligt is de ondernemer geen ECM meer. 
- Niveau 1 ECM: Eerste 6 maanden als ECM 
- Niveau 2 ECM: 7e tot 12e maand als ECM 

Consequenties voor de ondernemer: 
De acquirer is verplicht om (in samenwerking met de ondernemer) aan diverse rapportageverplichtingen richting MasterCard te voldoen. Hieraan zijn voor de acquirer kosten verbonden die deze op de ondernemer kan verhalen. 

Bij ECM merchants moeten deze rapporten ook concrete maatregelen bevatten hoe de CTR van de betreffende ondernemer in de toekomst teruggedrongen zal worden. Bij een Niveau 2 ECM kan MasterCard concrete acties opeisen om de ondernemer uit het ECM programma te krijgen (dwz. de CTR te verbeteren). Mocht dit na 12 maanden als Niveau 2 ECM niet zijn gelukt kunnen maandelijkse ‘noncompliance fees’ bij de acquirer in rekening worden gebracht die deze kosten kan verhalen op de ondernemer.