Visa monitoring programmes

Visa heeft haar Europese en Global programma’s in 2016 nader op elkaar afgestemd, zodat wereldwijd voortaan dezelfde voorwaarden gelden.

Verschillende monitoring programma’s 

Er zijn 2 monitoring programma’s waarvoor een ondernemer in aanmerking kan komen bij het overschrijden van bepaalde parameters: 

 1. Fraud Monitoring Programma: Een ondernemer komt in het Fraude Monitoring Programma terecht als er sprake is van relatief veel frauduleuze transacties. 
 2. Chargeback Monitoring: Een ondernemer komt in het Chargeback Monitoring Programma terecht als er door kaarthouders buitenproportioneel veel chargebacks tegen het bedrijf worden ingediend. 


Standaard of High-Risk 

Beide monitoring programma’s (Fraude en Chargeback) zijn onderverdeeld in: 
a. Standaard monitoring programma 
b. High-risk monitoring programma 
Het belangrijkste verschil tussen deze 2 programmaniveaus zijn de (financiële) consequenties voor de ondernemer alsmede de manier van toezicht waaronder hij/zij word geplaatst. 


Welke transacties tellen mee? 

Bij het bepalen of een ondernemer in een van de programma’s terecht komt wordt alleen gekeken naar alle non-domestic transacties. Dat wil zeggen dat transacties waarbij de kaartuitgever en de acquirer in hetzelfde land zitten NIET mee tellen bij het bepalen van fraude- en/of chargebackratio’s. 

Voor zowel het Fraude als het Chargeback programma geldt dat Visa het chargebackniveau of het niveau van de gerapporteerde fraude bij de verwerkte transacties van de voorgaande maand afzet tegen de chargebacks, resp. de gerapporteerde fraude in de maand waarin de parameters worden overschreden: 

 1. (Aantal fraudetransacties lopende maand) ÷ (Totaal aantal transacties voorafgaande maand) = Frauderatio 
 2. (Aantal chargebacks lopende maand) ÷ (Totaal aantal transacties voorafgaande maand) = Chargebackratio 


1 Fraud Monitoring Programme 


1a. Parameters Standaard Fraud Monitoring Programma 
Een ondernemer komt in het Standaard Fraud Monitoring Programma terecht als de geconstateerde fraude hoger is dan $ 75.000 en de verhouding tussen fraude versus het bedrag van verwerkte Visa-transacties (oftewel frauderatio) 1% of hoger is. 
(Voorheen was dit het geval wanneer de totaal gerapporteerde fraude gelijk of hoger was dan $25.000 en het aantal fraudetransacties 25 of hoger en 2,5% fraude/volume-ratio.) 

1b. Parameters High-Risk Fraud Monitoring Programma 
Een ondernemer komt in het High Risk Fraud Monitoring Programma terecht als de geconstateerde fraude hoger is dan $ 250.000 en de verhouding tussen fraude versus het bedrag van verwerkte Visa-transacties (frauderatio) 2% of hoger is. 
(Voorheen was dit het geval wanneer de totaal gerapporteerde fraude gelijk of hoger was dan $25.000 en het aantal fraudetransacties 25 of hoger en 2,5% fraude/volume-ratio.) 

Oók komt een ondernemer in dit programma (en niet het standaard-programma) terecht als zijn bedrijfsactiviteiten gekenmerkt zijn door een verhoogd risico op fraude. 

Wanneer belandt een ondernemer automatisch in de high risk categorie? 
Betaalkaartorganisaties hebben Merchant Category Codes (MCC’s) ontwikkeld waarmee ondernemers kunnen worden ingedeeld in bepaalde categorieën. Zodra ondernemers starten met het accepteren van betalingen met verschillende internationale betaalkaartmerken word hen een (of meerdere MCC(s) toegekend. Ondernemers met de volgende MCCs vallen standaard onder de ‘high risk programma’s’ van Visa: 

 • 5962, “Direct Marketing-Travel-Related Arrangement Services” 
 • 5966, “Direct Marketing-Outbound Telemarketing Merchants” 
 • 5967, “Direct Marketing-Inbound Telemarketing Merchants” 
 • 7995, “Betting, including Lottery Tickets, Casino Gaming Chips, Off-Track Betting, and Wagers at Race Tracks” 
 • 5912, “Drug Stores, Pharmacies” 
 • 5122, “Drugs, Drug Proprietaries, Druggist Sundries” 
 • 5993, “Cigar Stores ” 

Voor deze ondernemers gelden altijd alleen de high-risk parameters. Zij kunnen dus niet in het standaard programma terecht komen. Voor andere ondernemers gelden in eerste instantie de standaard parameters om in het standaard programma terecht te komen. Worden de high risk parameters (zie hierboven) echter overschreden, dan kunnen ook zij in het high risk programma terecht komen. 

Samengevat: Nieuwe versus oude regelgeving Fraud Monitoring Programma 
Om in een fraude monitoring programma terecht te komen (standard of high risk) is dus het fraudebedrag als parameter aanzienlijk verhoogd, echter het fraude/volume ratio dat hiervoor wordt gehanteerd is verlaagd (de verhouding (%) van fraude t.o.v. transactievolume). 

Wanneer een ondernemer gedurende 1 maand onderstaande parameters overstijgt, belandt de ondernemer in een van de monitoring programma’s. Dit was voorheen na 3 maanden. Als een ondernemer bij een acquirer onder verscheidene aansluitnummers en/of bedrijfsnamen geregistreerd staat gelden de samengevoegde volumes voor de kwalificatie voor een monitoring programma. 


2 Chargeback Monitoring Programme 

2a. Standaard Chargeback Monitoring Programme 
Een ondernemer komt in het Standaard Chargeback Monitoring Programma terecht als de chargeback/transactie-ratio 1% of hoger is en in de lopende maand sprake is van 100 of meer chargebacks. 
(Voorheen was dit het geval wanneer de chargeback/transactie-ratio 2% was en er sprake was van 200 of meer chargebacks en minimaal 200 transacties in de voorafgaande maand.) 

2b. High-Risk Chargeback Monitoring Programme 
Een ondernemer komt in het High Risk Chargeback Monitoring Programma terecht als de chargeback/transactie-ratio 2% of hoger is en in de lopende maand sprake is van 500 of meer chargebacks. 
(Voorheen was dit het geval wanneer de chargeback/transactie-ratio 2% was en er sprake was van 200 of meer chargebacks en minimaal 200 transacties in de voorafgaande maand.) 

Net als bij het Fraud Monitoring Programma geldt ook bij het Chargeback Monitoring Programma dat ondernemers met bepaalde MCCs standaard vallen onder het ‘high risk’ programma: 

 • 5962, “Direct Marketing-Travel-Related Arrangement Services” 
 • 5966, “Direct Marketing-Outbound Telemarketing Merchants” 
 • 5967, “Direct Marketing-Inbound Telemarketing Merchants” 
 • 7995, “Betting, including Lottery Tickets, Casino Gaming Chips, Off-Track Betting, and Wagers at Race Tracks” 
 • 5912, “Drug Stores, Pharmacies” 
 • 5122, “Drugs, Drug Proprietaries, Druggist Sundries” 
 • 5993, “Cigar Stores ” Voor deze ondernemers gelden altijd alleen de high-risk parameters. Zij kunnen dus niet in het standaard programma terecht komen. Voor andere ondernemers gelden in eerste instantie de standaard parameters om in het standaard programma terecht te komen. Worden de high risk parameters (zie boven) echter overschreden, dan kunnen ook zij in het high risk programma terecht komen. 

Samengevat: Nieuwe versus oude regelgeving Chargeback Monitoring Programma 
Een ondernemer kan door de verlaging van de chargeback/transactie-ratio én het absolute aantal chargebacks nu sneller in het chargeback standaard monitoring programma terecht komen dan voorheen. Om in het high-risk chargeback programma terecht te komen is de drempel qua aantallen chargebacks nu hoger dan voorheen, de chargeback/transactie-ratio blijft gelijk.