Introductie BIN van 8 cijfers

De betaalkaart schema’s Visa en Mastercard gaan het BIN (Bank Identification Number) van hun betaalkaarten per 1 april 2022 uitbreiden van 6 naar 8 cijfers. Het BIN wordt door bedrijven die kaartbetalingen accepteren en Payment Service Providers (PSPs) onder andere gebruikt voor het herleiden van transacties voor autorisatie, fraudepreventie, loyalty programma’s of in rapporten. Het wijzigen van de lengte van de BIN betreft een wijziging in de regelgeving voor kaartacceptatie. Dit houdt in dat vanaf 01 april 2022 alle bedrijven, zowel in e-commerce als met een fysiek verkooppunt, conform de nieuwe regelgeving moet gaan werken. 

 

bin-visa-mastercard

Debit-, credit- en prepaid kaarten hebben een kaartnummer wat ook wel een Primary Account Number (PAN) wordt genoemd. De eerste 6 cijfers van dit kaartnummer betreft het Bank Identification Number (BIN). Het BIN kan worden gebruikt om het kaartschema, en de banken te identificeren. Het biedt u ook de mogelijkheid om andere belangrijke betaalinformatie op te vragen zoals het kaarttype of de gebruikte valuta. In de afgelopen jaren is het aantal kaart uitgevende instanties van creditcards enorm toegenomen. Met als gevolg dat er een tekort is aan beschikbare Bank Identification Numbers. Wegens de toenemende vraag van banken naar BINs heeft de International Organisation for Standardisation (ISO) een nieuwe standaard geïntroduceerd om het BIN uit te breiden van 6 naar 8 cijfers. De totale lengte van het kaartnummer (bv. 16 en 19 cijfers voor Visa en Mastercard in Europa) zal niet veranderen.

Vanaf april 2022 voeren Visa en Mastercard voeren de nieuwe standaard van 8 cijfers in.

Wat gaat er veranderen voor u?

Voor de meeste bedrijven gaat deze uitbreiding naar 8 cijfers geen gevolgen hebben. Voor een kleine minderheid van de bedrijven kan het een invloed hebben op hun dagelijkse werkzaamheden als ze specifieke verwerkingen doen die gebaseerd zijn op het BIN dat ze zelf beheren. Dit treft bijvoorbeeld het herleiden van transacties, de identificatie van de bank voor de berekening van de kosten, fraudebeheer en rapporten.

Als bedrijf dat kaart betalingen accepteert moet u echter bij het verstrijken van de uiterste termijn conform het nieuwe BIN-systeem werken. Na de uiterste datum loopt u het risico dat betaalkaarten geweigerd worden in het check-out proces wat kan leiden tot omzetverlies. 

Wat moet u doen?

Als Worldline-klant hoeft u in principe niets te doen. Worldline zal zorgdragen dat haar betaaloplossingen het BINs van 8 cijfers zal herkennen tegen april 2022. 

Maar als u derde acquirers (transactieverwerkers), derde PSPs of Integrated Software Solutions voor uw betalingen gebruikt, neem dan contact op met uw online Payment Service Provider of met de leverancier van uw Betaalautomaat Zij zullen u laten weten of u klaar bent voor het BIN van 8 cijfers, dan wel of er aanpassingen nodig zijn.

Wees ervan bewust dat de wijziging momenteel enkel betrekking heeft op Visa en Mastercard. Alle grote kaartsystemen zoals American Express, Diners Club/Discover, UnionPay enz. hebben nog geen tijdschema's voor de invoering van het nieuwe BIN van 8 cijfers bekendgemaakt, maar verwacht wordt dat dit vroeg of laat ook gaat gebeuren.

 

voorbeeld 8 bin visa mastercard

 

Belangrijkste feiten in één oogopslag:

(1.) In het algemeen geldt dat, indien u geen regels of processen op basis van een BIN of kaartnummer gebruikt, u geen actie hoeft te ondernemen.

(2.) Als u echter toegang heeft tot het kaartnummer of als u specifieke regels op basis van BINs toepast, moet u nagaan of die regels nog werken met het nieuwe systeem van 8 cijfers.

(3.) De betaal oplossingen van Worldline zullen voor april 2022 volledig conform zijn.

(4.) Als u geen e-commerce-contract met Worldline (voorheen SIX Payment Services) heeft of als u een andere betaalautomaat leverancier dan Worldline heeft, neem dan contact op met uw Payment Service Provider.

 

 

Q&A BIN van 8 cijfers

 • Wat is het Bank Identification Number (BIN)?

  Het Bank Identification Number (BIN) identificeert op unieke wijze kaartsystemen en banken en bevat andere betaalinformatie. Momenteel komt het BIN overeen met de eerste 6 cijfers van het kaartnummer. Wegens de toenemende vraag van uitgevers naar BINs wordt het BIN in april 2022 uitgebreid van 6 naar 8 cijfers, zonder dat daarbij de totale lengte van het kaartnummer/PAN - Primary Account Number (bv. 16 en 19 cijfers voor Visa en Mastercard in Europa) verandert.

  Wat verandert er?

  Voor Visa en Mastercard wordt het BIN in april 2022 verlengd van 6 naar 8 cijfers. Dan zullen Visa en Mastercard de BINs stap voor stap opnieuw toewijzen aan de uitgevers. Sommigen zullen hun complete BIN van 6 cijfers uitgebreid zien tot 8 cijfers, terwijl anderen een licht gewijzigd of compleet nieuw BIN zullen krijgen.

  Wat gaat er niet veranderen?

  • De totale lengte van het kaartnummer blijft hetzelfde. • De PCI-regels veranderen niet. Vereisten voor de transactiebon blijven ongewijzigd. • Er hoeven geen nieuwe betaalkaarten uitgegeven worden

  Wat kunnen de gevolgen zijn?

  Het gebruik van het oude BIN van 6 cijfers kan negatieve gevolgen hebben voor bedrijven die verwerkingen doen op basis van BINs. Het BIN kan gebruikt worden voor: • BIN-blokkering, fraudebestrijding, fraudepreventie • Rapportering en geschillenbeslechting om transacties te helpen opsporen • Loyalty systemen • Informatie over het type betaalkaart (debet, krediet, prepaid, commercieel) of de gebruikte munt • Identificatie van de uitgever van de kaart (bank en land)

  Acties te ondernemen door u als bedrijf dat kaart betalingen accepteert?

  Als u verwerkingstaken op basis van BINs heeft, wordt aanbevolen om te controleren of ze compatibel zijn met het nieuwe formaat van 8 cijfers. Als u derde acquirers (transactieverwerkers), derde PSPs of Integrated Software Solutions gebruikt, vraag dan aan uw provider of ze in overeenstemming zijn met BINs van 8 cijfers. Worldline is al begonnen met het updaten van zijn producten zodat ze BINs van 8 cijfers herkennen tegen april 2022.

  Wat is de invloed op PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)?

  Verwacht wordt dat de algemene PCI-voorschriften niet zullen wijzigen met de introductie van het BIN van 8 cijfers.

 

Verdere vragen?

Voor verdere vragen over BIN-aanpassing met betrekking tot uw betaaloplossing bij Worldline, gelieve contact op te nemen met onze klantenservice:

info-netherlands@worldline.com.