Formularz dotyczący praw podmiotów danych

 

W celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, prosimy o uzupełnienie poniższego formularza.

Nasz Inspektor Ochrony Danych potwierdzi otrzymanie wniosku oraz zapewni jego rozpatrzenie bez zbędnej zwłoki i zgodnie z wymogami prawnymi. W przypadku dodatkowych pytań w trakcie obsługi wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem DPOMS@worldline.com.

Aby Worldline mógł uwierzytelnić dane, oprócz informacji podanych poniżej, prosimy o wysłanie kopii dowodu osobistego lub paszportu. Kopia ta zostanie usunięta zaraz po tym, gdy odpowiemy na zapytanie.
Potwierdzasz, że podane poniżej dane są prawdziwe i podejmujesz działania, aby utrzymać ich bezpieczeństwo. Worldline nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niepodjęcia właściwych środków w celu ochrony udostępnionych danych.

Odpowiadając na Twoje zapytanie, Worldline będzie musiał przestrzegać zobowiązań prawnych oraz praw i wolności innych osób, których dane dotyczą. Worldline zastrzega sobie prawo do nieudostępniania, usunięcia lub modyfikacji określonych kategorii danych osobowych w oparciu o te ograniczenia.

Pełna regulacja EU znajduje się tutaj.

 

Worldline przechowuje dane osobowe użytkowników w celu udzielania odpowiedzi na zapytania i prośby oraz, jeśli to konieczne, w celu wysyłania dodatkowych informacji o naszych produktach i usługach. Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

Dokładamy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie w pierwszym, możliwym terminie. Wordline zastrzega jednak, że w szczególnych przypadkach, ze względów bezpieczeństwa i obowiązku zachowania poufności danych, nie będziemy mogli odpowiedzieć na zadane pytanie.

Ponadto Worldline nie ponosi odpowiedzialności za brak odpowiedzi oraz za spóźnioną, niekompletną lub niepoprawną odpowiedź, chyba, że użytkownik będzie w stanie udowodnić popełnienie błędu lub rażące zaniedbanie ze strony spółki.