Giftcard

Een of meerdere velden bevat foutieve waarden.

Gelieve de foutmeldingen hieronder te controleren.

Stap 1 van 2

(* Required field)

Keuze schema/ aantal kaarten

tot 10.000 kaarten (model 1)
tot 100.000 kaarten (model 2)
tot 1.000.000 kaarten (model 3)
tot 10.000.000 kaarten (model 4)

¹ Let er bij de keuze van het schema op dat u het aantal kaarten binnen het gekozen model niet naar boven of beneden aan kunt passen.

Terminalpark

Kaarten full colour met standaard Worldline achterzijde
Kaarten full colour voor- en achterzijde eigen ontwerp

² U ontvangt gratis standaard verpakkingen bij uw kaarten

Specificaties schema

Ja
Nee


Worldline NV bewaart uw gegevens in haar databank en zal deze gebruiken om uw vraag te kunnen beantwoorden, en desgevallend om u bijkomende informatie over haar producten en diensten toe te sturen. Lees hieromtrent onze Privacy Policy.

Wij stellen alles in het werk om uw vraag binnen een redelijke termijn en naar best vermogen te beantwoorden.In welbepaalde gevallen zullen wij uw vraag niet via deze weg kunnen beantwoorden omwille van veiligheidsredenen, om de vertrouwelijkheid van bepaalde gegevens te vrijwaren of omdat wij uw identiteit niet afdoende kunnen nagaan. Voorts draagt Worldline NV geen verantwoordelijkheid voor eender welk gevolg van een gebrek aan antwoord, een laattijdig, onvolledig of onjuist antwoord, behalve indien u bewijst dat wij een zware fout of grove nalatigheid hebben begaan.