Meer aankopen, hogere bestedingen

Steeds meer consumenten vinden het prettig en makkelijk om met een betaalkaart aankopen te kunnen doen. Het accepteren van creditcards kan helpen uw omzet te verhogen mede doordat buitenlandse consumenten eerder bereid zijn aankopen bij u te doen als dit tot de betaalmogelijkheden behoort. Via Worldline kunt u deze service op een eenvoudige en snelle manier aanbieden op uw betaalautomaat, via uw website of via email of sms. Kijk hieronder voor meer informatie, of vraag via onderstaand formulier meer informatie aan.

Aanvraagformulier

Ja, ik wil geïnformeerd worden over creditcardacceptatie via Worldline.  Als u onderstaande vragen beantwoordt, kunnen wij u een offerte op maat sturen.

 •  


 •  
 •  
 •  


 • *
 •  
 •  
 •  
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 •  
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 •  
   
 • Worldline NV bewaart uw gegevens in haar databank en zal deze gebruiken om uw vraag te kunnen beantwoorden, en desgevallend om u bijkomende informatie over haar producten en diensten toe te sturen. Lees hieromtrent onze Privacy Policy.

  Wij stellen alles in het werk om uw vraag binnen een redelijke termijn en naar best vermogen te beantwoorden.In welbepaalde gevallen zullen wij uw vraag niet via deze weg kunnen beantwoorden omwille van veiligheidsredenen, om de vertrouwelijkheid van bepaalde gegevens te vrijwaren of omdat wij uw identiteit niet afdoende kunnen nagaan. Voorts draagt Worldline NV geen verantwoordelijkheid voor eender welk gevolg van een gebrek aan antwoord, een laattijdig, onvolledig of onjuist antwoord, behalve indien u bewijst dat wij een zware fout of grove nalatigheid hebben begaan