Kosten en tarieven

 • Hoe hoog zijn de ‘actuele interchange kosten’?

  De hoogte van de interchange kosten is afhankelijk van diverse transactie kenmerken zoals type kaart, acceptatievorm, beveiligingstechnologie, etc. In de tabel ‘pricing framework’ vindt u een overzicht van de hoogte van de interchanges. Het is dus op voorhand niet precies vast te stellen hoe hoog de interchange kosten gaan worden, deze zijn namelijk variabel.

  Waar kan ik zien hoe de kosten van het tarief dat ik betaal voor de acceptatie van internationale betaalpassen zijn opgebouwd?

  Hier vindt u een overzicht van deze kosten.

Algemene vragen over btw

 • Waarom moet ik BTW betalen?

  De BTW zal verschuldigd worden op de commissies van de transacties met internationale betaalkaarten. Dit is buitenlandse BTW indien u een in de EU gevestigde BTW-belastingplichtige bent.

  Vanaf wanneer zal ik mijn BTW-factuur ontvangen?

  BTW facturen zullen worden uitgereikt ten laatste eind december 2016. Indien u in de maand oktober transacties verricht, dan ontvangt u ten laatste op 15 november een BTW-factuur van Worldline.

  Is de BTW die werd betaald over de commissie van de transacties met internationale betaalkaarten aftrekbaar?

  Dit is afhankelijk van uw recht op aftrek van de BTW. We raden u aan om dit te bekijken met uw accountant/belastingsadviseur.

  Wordt er Belgische BTW berekend op transacties met buitenlandse betaalkaarten?

  Enkel indien u een in Nederland gevestigde onderneming bent. Belgische BTW is niet verschuldigd voor in het buitenland gevestigde belastingplichtige klanten. U zult evenwel moeten verifiëren of er lokale BTW verschuldigd is op de transacties in het land waarin u gevestigd bent.

  Hoe wordt de BTW berekend?

  De BTW wordt berekend op de commissies die gefactureerd worden voor de transacties met internationale betaalkaarten.

  Wat als ik vrijgesteld ben van BTW?

  BTW is van toepassing op de commissies van de transacties met internationale betaalkaarten, onafhankelijk van uw BTW-statuut.

  Welke informatie vind ik op mijn BTW-factuur terug?

  Uw BTW-factuur is een samenvattend overzicht van uw transacties en kosten van de afgelopen maand.

  Waar vind ik extra informatie in verband met de BTW - voor Nederland?

  U vindt gedetailleerde informatie op de website van de belastingdienst.

BTW-vragen voor buitenlandse klanten die niet BTW-plichtig zijn

 • Wat moet ik doen als ik niet ingeschreven ben in het BTW-register in het land waar ik ben gevestigd?

  U moet bij uw boekhouder of belastingsadviseur nagaan of u op basis van de lokale wetgeving voor BTW-doeleinden geregistreerd moet zijn om BTW aan te geven op dergelijke inkomende diensten. Indien nodig moet u tijdig de vereiste stappen ondernemen voor uw BTW-registratie. Gelieve Worldline op de hoogte te brengen van om het even welke wijziging in uw BTW-status.

  Is de BTW die werd betaald over de commissie van de transacties met internationale betaalkaarten aftrekbaar?

  Dit is afhankelijk van uw recht op aftrek van de BTW. We raden u aan om dit te bekijken met uw accountant/belastingsadviseur.

  Er is geen BTW aangerekend op mijn factuur. Zijn er nog BTW-verplichtingen in het land waar ik gevestigd ben?

  Ja, als de internationale kaarttransactiediensten onderworpen zijn aan de BTW in uw eigen land, dan moet u de plaatselijke BTW van uw land van vestiging aangeven/betalen via de verleggingsregeling. Twijfelt u over de verwerking van de BTW of de BTW-formaliteiten met betrekking tot dergelijke diensten in uw land? Neem dan contact op met uw boekhouder of belastingsadviseur.

  De diensten voor internationale kaarten zijn vrijgesteld van BTW in het land waar mijn onderneming gevestigd is. Wat zijn de gevolgen?

  U zult hoe dan ook geen BTW-bedrag op uw factuur terugvinden. We raden u echter aan om toch met uw boekhouder of belastingadviseur te bekijken of u aan eventuele (andere) plaatselijke BTW-formaliteiten moet voldoen.

  Ik ben BTW-geregistreerd, maar mijn BTW-status is onlangs veranderd. Moet ik Worldline informeren?

  Ja. Om onze database met klantgegevens up-to-date te houden en u een correct factuur te bezorgen, moet elke verandering in de BTW-status doorgegeven worden aan Worldline.