FAQ's Migratie naar CTAP10

 • Waar vind ik de gebruikershandleiding van mijn betaalautomaat?

  Op de pagina Handleidingen vindt u de gebruikershandleiding XENTA MIGRATIE C-TAP 10.

  Waarom is deze aanpassing doorgevoerd?

  De overstap van de huidige software C-TAP3.1 naar C-TAP10 wordt verplicht gesteld door de certificerende instanties en wordt uitgevoerd op alle Nederlandse betaalautomaten.

  Kan ik terug naar de oude software?

  Nee, dat is niet mogelijk.

  We hebben meerdere betaal automaten, maar ze zijn niet allemaal tegelijkertijd gemigreerd. Wanneer kunnen we verwachten dat de rest volgt?

  De migratie zal verspreid over een aantal weken worden doorgevoerd. We zullen proberen per firma de betaalautomaten tegelijkertijd te migreren. Het kan echter zo zijn dat u gedurende een periode met twee verschillende versies werkt.

  Ik krijg nu 2 bonnen na een transactie, kan dit worden aangepast?

  Het aantal bonnen dat bij iedere transactietype wordt afgedrukt, kunt u laten aanpassen. Hierbij heeft u de keuze tussen één of twee bonnen. Bij twee bonnen heeft u altijd een kopie bon (MERCHANT TICKET) voor uw eigen administratie. Voor het aanpassen kunt u de volgende handelingen doorvoeren:

  Druk op het toetsenbord op MENU
  Kies optie 4. OTHER CARDS
  Kies optie 4. PARAMETERS
  Kies optie 4. KAART PARAMETERS
  Vervolgens dient u het administrator password in te voeren. Dit zijn de laatste 4 cijfers van uw POI nummer.
  Bevestig de code met OK
  Kies vervolgens de kaart waarvoor u het aantal tickets wilt aanpassen (Voor PIN zijn dit V Pay en Maestro)
  Kies optie 5 TICKET
  Selecteer met de functietoetsen het gewenste aantal en bevestig met OK.
  Indien u GEEN kiest en uw transacties worden verwerkt via CCVPAY of AWL EUROPE, dan zult u bij een transacties GEEN bon meer ontvangen. Worden uw transacties verwerkt via EQUENS, dan zal er nog steeds EEN bon worden geprint na een transactie.
  Druk éénmaal op STOP om terug te keren op het kaartoverzicht, om het aantal tickets van een tweede kaart aan te passen.
  Druk een aantal maal op STOP om terug te keren naar het hoofdscherm.

  Indien u ondersteuning wenst bij het instellen van het aantal tickets kunt u contact opnemen met onze Technische Helpdesk via 0900-2265797.

  Hoe kan ik de tekst op de transactie bon aanpassen?

  U kunt de headerregels zelf in de betaalautomaat opvoeren, zie hiervoor hoofdstuk 7.3 van uw gebruikshandleiding.

  Voorheen kon ik bovenaan de bon 4 regels invoeren, nu maar 2?

  In de CTAP10 configuratie zijn maar 2 header regels mogelijk. Dit is niet aan te passen.

  Voorheen kon ik gebruik maken van E-Journal, hoe werkt dit nu?

  Het elektronisch transactieoverzicht E-Journal wordt vervangen door pAyview. Indien u gebruik maakt van E-Journal, ontvangt u nieuwe inloggegevens en een handleiding van pAyview.

  Wat is contactloos betalen?

  Bij contactloos pinnen wordt de betaling direct van de rekening afgeboekt, net zoals bij een gewone pinbetaling. Dit gebeurt door de bankpas tegen de betaalautomaat te houden. U hoeft deze niet in te voeren. Bij contactloos pinnen kunnen bedragen tot 25 euro zonder invoeren van een pincode worden betaald.

  Is mijn oude betaalautomaat geschikt voor contactloos betalen?

  Een XENTA met NFC-lezer is naast contactrijke betalingen ook geschikt voor het aanvaarden van contactloze betalingen. De NFC-lezer vindt u aan de linkerzijde van de automaat. Om een NFC betaling te kunnen accepteren dient de klant te beschikken over een betaalkaart met NFC-chip (herkenbaar aan het NFC logo) en/of een mobiele telefoon (smartphone) met NFC-ondersteuning (NFC-antenne en app). Verder dient uw bank- c.q. creditcardcontract geschikt te zijn voor het accepteren van contactloze betalingen. Of uw contract NFC-geschikt is, kunt u navragen bij uw bank en/of creditcardmaatschappij.

  Een XENTA zonder NFC-lezer of een XENTISSIMO kunnen geen contactloze betalingen accepteren. Indien dit wel u wens is, kunt u bij ons informeren naar een YOMANI of een YOXIMO.

  Hoe werkt contactloos betalen?

  Bij deze vorm van betalen moet de bankpas of de mobiele telefoon kort tegen de NFC-lezer worden gehouden. Bij de YOMANI zit deze aan de zijkant van de automaat, bij de mobiele automaat de YOXIMO zit de NFC-lezer in de display van de automaat.
  Bij bedragen tot en met €25 is het niet nodig om een pincode in te toetsen. Bij bedragen boven €25 moet alsnog een pincode worden ingevoerd. Wanneer een kaarthouder aaneengesloten contactloze betalingen heeft gedaan zonder pincode, wordt bij het bereiken van de limiet van €50 ook gevraagd om een pincode in te voeren.

  Hoe kan ik op mijn dagtotalen ophalen en wat zijn de verschillen in totalen tussen de oude en nieuwe software?

  Op de pagina Handleidingen vindt u de instructie NIEUWE DAGTOTALEN CTAP-10. In dit document vindt u informatie over de verschillen tussen het ophalen van de dagtotalen op de XENTA/XENTISSIMO ten opzichte van die van de YOMANI/YOXIMO.

  Hoe kan ik nu mijn Z-totalen uitdraaien?

  De optie Z-Totaal is niet meer van toepassing op een CTAP10 betaalautomaat. Hiervoor is de optie Shift totalen beschikbaar gekomen. Meer informatie hierover kunt u vinden in hoofdstuk 9 van uw gebruikshandleiding.

  Hoe kan ik aan het einde van de dag al mijn bonnen uitdraaien?

  Voorheen was er de mogelijkheid om bij het uitdraaien van de financiële tellers, alle kopiebonnen af te drukken. Dit is op een CTAP10 betaalautomaat niet meer van toepassing. Om een soortgelijk overzicht te krijgen, kunt u gebruik maken van de dagverrichtingen, of de shiftverrichtingen. Meer informatie hierover kunt u vinden in de gebruikershandleiding XENTA MIGRATIE C-TAP 10 op de pagina Handleidingen.

  Hoe kan ik een kopie bon uitdraaien?

  Via het menu kunt u onder 2. Laatste verrichtingen de laatste transactie afdrukken. Een gedetailleerde uitleg vind u onder hoofdstuk 7.2 van uw gebruikershandleiding.

  Hoe start ik een transactie?

  U kunt zowel een transactie opstarten door de pas in te voeren, of door eerst OK in te drukken. Een gedetailleerde uitleg vind u onder hoofdstuk 6. van uw gebruikershandleiding.

  In het beeldscherm staat TYPES, wat kan ik hier mee?

  Onder TYPES bevind zich een overzicht met alle betaalkaarten welke u kunt accepteren op uw betaalautomaat.

  Kan ik retourpinnen op de nieuwe betaalautomaat?

  Op de pagina Handleidingen vindt u de handleiding over retourpinnen.

  Hoe kan ik retourpinnen op mijn kassa gekoppelde betaalautomaat?

  Voor het activeren van retourpinnen op een kassa gekoppelde betaalautomaat kunt u contact opnemen met uw kassaleverancier. Zij kunnen aangeven of dit op uw kassa kan worden geactiveerd, en uitleg geven omtrent de werking van het retourpinnen in een kassa gekoppelde omgeving.

  Hoe kan ik een giftcard op- en afwaarderen?

  Op de pagina Handleidingen vindt u de instructie voor het op- en afwaarderen van een giftcard.

  Na de migratie kan ik geen giftcards meer accepteren, wat nu?

  Als u na de migratie problemen ondervindt met het accepteren van giftcards, willen we u verzoeken per mail contact op te nemen via giftcard-netherlands@worldline.com.

  Hoe maak ik een creditcard reservering, met pas?

  Uw terminal staat op het beginscherm "Kaart lezen".
  Lees de kaart (via de chiplezer of magneetstrook).
  Druk op 3 "Reservering".
  Voer het bedrag in.
  Druk op "OK" om te bevestigen.
  Voer referentie 1 in als u een referentie aan deze reservering wilt toevoegen.
  Druk op "OK" om te bevestigen.
  De klant voert zijn pincode in en bevestigt met "OK".
  Ticket voor de reservering wordt geprint.

  Hoe maak ik een creditcard reservering, zonder pas?

  Uw terminal staat op het beginscherm "Kaart lezen".
  Druk met de functietoets in de display op MAN.
  Indien MAN. niet beschikbaar is, neem dan contact op met uw creditcard leverancier, om te controleren of de optie om manueel transacties te accepteren actief staat.
  Druk op 1 "Invoer kaartnummer".
  Voer het kaartnummer in (16 cijfers).
  Druk op "OK" om te bevestigen.
  Voer de vervaldatum in (MMJJ).
  Druk op "OK" om te bevestigen.
  Druk op 3 "Reservering".
  Voer de CVC2/CVV2-code in (3 cijfers aan de achterkant van de kaart).
  Druk op "OK" om te bevestigen.
  Voer het bedrag in.
  Druk op "OK" om te bevestigen.
  Voer referentie 1 in als u een referentie aan deze reservering wenst toe te voegen.
  Druk op "OK" om te bevestigen.
  Ticket van de reservering wordt geprint.

  Hoe annuleer ik een creditcard reservering, met pas?

  Uw terminal staat op het beginscherm "Kaart lezen".
  Lees de kaart (via de chiplezer of magneetstrook).
  Druk op 5 "Reservering annuleren".
  Voer het bedrag in.
  Druk op "OK" om te bevestigen.
  Voer de autorisatiecode in.
  Druk op "OK" om te bevestigen.
  Voer referentie 1 in indien u een referentie aan deze reservering wenst toe te voegen.
  Druk op "OK" om te bevestigen.
  De klant voert zijn pincode in en drukt op "OK" om te bevestigen.
  Ticket van de annulering van de reservering wordt geprint.

  Hoe annuleer ik een creditcardreservering, zonder pas?

  Uw terminal staat op het beginscherm "Kaart lezen".
  Druk met de functietoets in de display op MAN.
  Indien MAN. niet beschikbaar is, neem dan contact op met uw creditcard leverancier, om te controleren of de optie om manueel transacties te accepteren actief staat.
  Druk op 1 "Invoer kaartnummer".
  Voer het kaartnummer in (16 cijfers).
  Druk op "OK" om te bevestigen.
  Voer de vervaldatum in (MMJJ).
  Druk op "OK" om te bevestigen.
  Druk op 5 "Reservering annuleren".
  Voer de CVC2/CVV2-code in (3 cijfers aan de achterkant van de kaart).
  Druk op "OK" om te bevestigen.
  Voer het bedrag in.
  Druk op "OK" om te bevestigen.
  Voer referentie 1 in als u een referentie aan deze reservering wenst toe te voegen.
  Druk op "OK" om te bevestigen.
  Ticket van de annulering van de reservering wordt geprint.

  Hoe voor ik de verkoop uit na een creditcardreservering

  Uw terminal staat op het beginscherm "Kaart lezen".
  Lees de kaart (via de chiplezer of de magneetstrook).
  Druk op 7 "Verkoop na reservering".
  Voer het bedrag in.
  Druk op "OK" om te bevestigen.
  Voer de autorisatiecode van de oorspronkelijke reservering in.
  Druk op "OK" om te bevestigen.
  Voer referentie 1 in als u een referentie aan deze reservering wenst toe te voegen.
  Druk op "OK" om te bevestigen.
  Ticket van de verkoop wordt geprint.

  Hoe annuleer ik een verkoop met creditcard, met pas?

  Uw terminal staat op het beginscherm "Kaart lezen".
  Lees de kaart (via de chiplezer of de magneetstrook).
  Druk op 4 "Verkoop annuleren".
  Geef het bedrag in.
  Druk op "OK" om te bevestigen.
  Geef de autorisatiecode in.
  Druk op "OK" om te bevestigen.
  Ticket voor de annulering wordt geprint.

  Hoe annuleer ik een verkoop met creditcard, zonder pas?

  Uw terminal staat op het beginscherm "kaart lezen".
  Druk met de functietoets in de display op MAN.
  Indien MAN. niet beschikbaar is, neem dan contact op met uw creditcard leverancier, om te controleren of de optie om manueel transacties te accepteren actief staat.
  Druk op 1 "Invoer kaartnummer".
  Voer het kaartnummer in (16 cijfers).
  Druk op "OK" om te bevestigen.
  Voer de vervaldatum in (MMJJ).
  Druk op "OK" om te bevestigen.
  Druk op 4 "Verkoop annuleren".
  Voer de CVC2/CVV2-code (3 cijfers aan de achterkant van de kaart).
  Druk op "OK" om te bevestigen.
  Voer het bedrag in.
  Druk op "OK" om te bevestigen.
  Voer de autorisatiecode in.
  Druk op "OK" om te bevestigen.
  Het ticket van de annulering wordt afgedrukt.

  Kan ik de welkomsttekst aanpassen op mijn kassa gekoppelde betaalautomaat?

  In de oude configuratie had u de mogelijkheid om een welkomsttekst in te stellen op de klant module. Dit is in de nieuwe CTAP10 configuratie geen mogelijkheid meer.

  Kan ik printerrollen van de oude automaat gebruiken op de nieuwe automaat?

  De printerrollen van de XENTA zijn ook te gebruiken in de YOMANI. De printerrollen van de XENTISSIMO zijn ook te gebruiken in de YOXIMO.